น้อยโหน่ง

น้อยโหน่งเป็นผลไม้ตระกูลเดียวกับน้อยหน่า แต่มีผลที่ใหญ่กว่ามีผิวเปลือกค่อนข้างเรียบไม่เหมือนน้อยหน่า ให้รสชาติหวานน้อยกว่าน้อยหน่าแต่มีวิตามินที่สูงกว่าเช่นกัน ซึ่งน้อยโหน่งเริ่มไม่มีใครจะรับประทานมากนักเพราะมีกลิ่นฉุนแรง และที่สำคัญในปัจจุบันน้อยหน่าได้มีการพัฒนาให้ลูกใหญ่ขึ้นบวกกับมีกลิ่นที่หอมมีรสชาติที่หวานน่ารับประทาน จึงทำให้น้อยหน่าได้รับความนิยมของผู้บริโภคมากกว่า และในทางกลับกันน้อยโหน่งก็ได้รับความนิยมน้อยลงจนทำให้ในปัจจุบันแทบจะไม่มีให้เห็นอีกแล้ว

ลูกน้อยโหน่งยา

น้อยโหน่งแท้

น้อยโหน่งใหญ่

ลูกน้อยโหน่งสุก

ลูกน้อยโหน่งพวง

น้อยโหน่งอ่อน

ลูกน้อยโหน่งสามผล

น้อยโหน่งรวม