ชมพู่มะเหมี่ยว

ชมพู่ม่าเหมี่ยวเป็นผลไม้ที่มีรูปทรงคล้ายๆ กับไข่ไก่และคล้ายๆ กับลูกแพร์แต่ชมพู่ม่าเหมี่ยวจะมีสีแดงเข้มออกม่วงๆ มีรสชาติออกเปรี้ยวนิดๆ ปัจจุบันแทบจะหาทานไม่ได้แล้วก็ว่าได้โดยมีเหตูผลเดียวกับชมพู่น้ำดอกไม้ที่ชาวสวนชาวไร่เปลี่ยนไปปลูกผลไม้ที่ได้รับความนิยมต่อผู้บริโภคมากกว่า

ชมพู่มะเหมี่ยวในจาน

ชมพู่มะเหมี่ยวแดงสด

ชมพู่มะเหมี่ยวสวยๆ

ชมพู่มะเหมี่ยวหายาก

ชมพู่มะเหมี่ยวหลายลูก

ชมพู่มะเหมี่ยวใหญ่ๆ